www.squaredans.com

Styrelsen

vår gemensamma mail: info@squaredans.com

Ordförande          Madelene Tennare

073 6459033         madelenetennare@hotmail.com

Kassör                 Sten Ehrengren

070 3529242        st.ehrengren@gmail.com

Sekreterare          Agneta Törnquist

073 0218283        agneta.tornquist1@gmail.com

Ledamot              Marie Ström

070 6627703        marie.strom17@gmail.com                          

Ledamot              Margareta Olausson

076 1998367        margaretaolausson@hotmail.com

Suppleant            Anders Lindkvist

070 5785259        anders.k.lindkvist@telia.com

webbansvarig     Ulla Strömbert

070 3817472         strombert@gmail.com

 

Organisationsnummer: 8176053307

Vill du läsa våra stadgar så klickar du här

Vill du bli länkad till Svenska Squaredansförbundet eller någon annan squaredansförening Tryck här