www.squaredans.com

Medlems-, kurs- och dansavgifter

Avgifterna betalas in på vårt plusgirokonto 968333-5 eller kontant vid någon av de tre första kursträffarna. Går bra att betala med swish på mobilnummer 0703529242, som går till vår kassör Sten Ehrengren. 

Medlemsavgift

Årsavgift: 150 kronor

I avgiften ingår: 4 st nostalgidanser. Årsmöte och Förbundets olycksfallförsäkring i Folksam.

Kurs- dansträningsavgift

Terminsavgift: 600 kronor / terminen.

 Dansavgifter 

Söndagsdanser: 120 kronor per tillfälle. betalas i anslutning till dansen.

Enstaka danskvällar: Den som inte går kurs men vill dansa någon onsdagskväll betalar 70 kr per danskväll.