www.squaredans.com

Kurser och kursavgifter

 

Kurser/danser på våra onsdagskvällar:

Mainstream   18.30-19.45

gemensam fikapaus

Plus   20.00-21.00

A1   21.00-22.00

_____________________________________________________________

 

Medlemsavgift

150 kr per år.

Föreningens plusgiro är 96 83 33 - 5

 

Kurs- dansavgifter 

600 kr/ termin  -  Ungdom 300 kr/ termin

Den som inte går kurs men vill dansa någon kväll betalar 70 kr.