Uppsala Viking Squaredancers             org.nr 8176053307

Klubben bildades 2003-04-26 och är en sammanslagning av två klubbar, 
Uppsala Squaredancers och Viking Squaredancers
För att fira detta kommer vi att arrangera  20 års-jubileumsdans, 16 april 2023.


Medlems- och dansavgifter

Medlems- och dansavgifterna betalas på vårt plusgirokonto 968333-5, eller med swish på en kurskväll. Kostnader för fika betalas med swish eller kontant.

Medlemsavgift: 150 kronor/år.  Påminnelse, det är dags att betala årsavgiften för 2023.

I medlemsavgiften ingår: Förbundets olycksfallsförsäkring i Folksam.  Rätt att rösta på årsmötet.

Terminsavgift: 600 kronor (onsdagsdanserna)

Söndagsdanser: 120 kronor/tillfälle, för dansare från andra klubbar.

Enstaka danstillfällen: Den som inte betalat klubbens terminsavgift, men vill dansa någon enstaka gång, betalar 70 kr per onsdagskväll och 120 kr per söndagsdans/inbjudningsdans.


Styrelsen

Ordförande:    Madelen Tennare,  073 6459033, madelenetennare@hotmail.com

Kassör:                     Erik Millén,  070 2682836, erik@aselius.se

Sekreterare:           Agneta Törnquist,  073 0218283, agneta.tornquist1@gmail.com

Ledamot:              Marie Ström,  070 6627703, marie.strom17@gmail.com                         

Ledamot:                  Margareta Olausson,  076 1998367, margaretaolausson@hotmail.com

Suppleant:               Anders Lindkvist,  070 5785259, anders.k.lindkvist@telia.com

webbansvarig:       Ulla Strömbert,  070 3817472, strombert@gmail.com