Uppsala Viking Squaredancers

Klubben bildades 2003-04-26. Vi är en sammanslagning av två klubbar 
Uppsala Squaredancers och Viking Squaredancers


Medlems- och dansavgifter

Medlems- och dansavgifterna betalas på vårt plusgirokonto 968333-5, eller med swish på en kurskväll. Kostnader för fika betalas med swish eller kontant.

Medlemsavgift: 150 kronor/år

I medlemsavgiften ingår: Förbundets olycksfallsförsäkring i Folksam.  Rätt att rösta på årsmötet.

Terminsavgift: 600 kronor

Söndagsdanser: 120 kronor per tillfälle för inbjudna dansare från andra klubbar.

Enstaka danstillfällen: Den som inte betalat klubbens terminsavgift, men vill dansa någon enstaka gång, betalar som inbjuden dansare 120 kr per söndagsdans (och de tillfällen vi har dans på onsdagar, 70 kr per enstaka kväll)


Styrelsen

Ordförande:    Madelen Tennare,  073 6459033, madelenetennare@hotmail.com

Kassör:                     Erik Millén,  070 2682836, erik@aselius.se

Sekreterare:           Agneta Törnquist,  073 0218283, agneta.tornquist1@gmail.com

Ledamot:              Marie Ström,  070 6627703, marie.strom17@gmail.com                         

Ledamot:                  Margareta Olausson,  076 1998367, margaretaolausson@hotmail.com

Suppleant:               Anders Lindkvist,  070 5785259, anders.k.lindkvist@telia.com

webbansvarig:       Ulla Strömbert,  070 3817472, strombert@gmail.com