Medlems- och dansavgifter

Medlems- och terminsavgifterna betalas på vårt plusgirokonto 968333-5.

Medlemsavgift: 150 kronor/år.

I medlemsavgiften ingår: Förbundets olycksfallsförsäkring i Folksam.  Rätt att rösta på årsmötet.

Terminsavgift: 600 kronor

Inbjudningsdanser, söndagar: 120 kronor/tillfälle, under höstterminen 2024 är dessa gratis för klubbmedlemmar.

Enstaka dans tillfällen: Den som inte betalat klubbens terminsavgift, men vill dansa någon enstaka gång, betalar 70 kr per onsdag.

Styrelsen

Ordförande:    Madelen Tennare,  073 6459033, madelenetennare@hotmail.com

Kassör:                     Susanne Johansson, 073 9469842,  sushakan@yahoo.se

Sekreterare:           Agneta Törnquist,  073 0218283, agneta.tornquist1@gmail.com

Ledamot:              Marie Ström,  070 6627703, marie.strom17@gmail.com                         

Ledamot:                  Margareta Olausson,  076 1998367, margaretaolausson@hotmail.com

Suppleant:               Anders Lindkvist,  070 5785259, anders.k.lindkvist@telia.com

webbansvarig:       Ulla Strömbert,  070 3817472, strombert@gmail.com


org.nr 8176053307

Klubben bildades 26 april 2003 och är en sammanslagning av två klubbar 
Uppsala Squaredancers och Viking Squaredancers