Uppsala Viking Squaredancers             org.nr 8176053307

Klubben bildades 26 april 2003 och är en sammanslagning av de två klubbarna  
Uppsala Squaredancers och Viking Squaredancers
För att fira detta kommer vi att arrangera  20 års-jubileumsdans, 16 april 2023.


Medlems- och dansavgifter

Medlems- och dansavgifterna betalas på vårt plusgirokonto 968333-5. 

Kostnader för fika betalas med swish eller kontant.

Medlemsavgift: 150 kronor/år.

I medlemsavgiften ingår: Förbundets olycksfallsförsäkring i Folksam.  Rätt att rösta på årsmötet.

Terminsavgift: 600 kronor (onsdagsdanserna)

Söndagsdanser: 120 kronor/tillfälle, för alla dansare.

Enstaka danstillfällen: Den som inte betalat klubbens terminsavgift, men vill dansa någon enstaka gång, betalar 70 kr per onsdagskväll.


Styrelsen

Ordförande:    Madelen Tennare,  073 6459033, madelenetennare@hotmail.com

Kassör:                     Susanne Johansson, 073 9469842,  sushakan@yahoo.se

Sekreterare:           Agneta Törnquist,  073 0218283, agneta.tornquist1@gmail.com

Ledamot:              Marie Ström,  070 6627703, marie.strom17@gmail.com                         

Ledamot:                  Margareta Olausson,  076 1998367, margaretaolausson@hotmail.com

Suppleant:               Anders Lindkvist,  070 5785259, anders.k.lindkvist@telia.com

webbansvarig:       Ulla Strömbert,  070 3817472, strombert@gmail.com