schema vårterminen 2024


Vårterminen startade 10 januari 2024, här är datum för kurs och dans, uppdateras kontinuerligt.
onsdag:  21 feb: M-P-A1,  18.15 - 21.15
söndag:  25 feb: Basic,  16.00 - 19.00
söndag 3 mars: Basic,  16.00 - 19.00
söndag 3 mars: M-P-A1,  19.00 - 21.00
onsdag 6 mars:  ÅRSMÖTE,  18.15 - 21.15 därefter dans
söndag 17 mars: Basic,  16.00 - 19.00
söndag 17 mars: M-P-A1,  19.00 - 21.00
onsdag 20 mars: M-P-A1,  18.15 - 21.15
söndag 24 mars: Basic,  16.00 - 19.00
söndag 7 april: Inbjudningsdans: B*-M-P-A1,  13.00-17.00
onsdag 10 april: Våravslutning välkomna,  18.15 - 21.15